Hudhud telah berjaya mengukir pelbagai pengiktirafan dan penghargaan dari pelanggan dan rakan strategik.

MOU kerjasama dengan Halal Development Corporation (HDC)

07 Jun 2022

MOU kerjasama dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA)

07 Jun 2022

MOU kerjasama dengan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Selangor (PITAS)

20 Julai 2021

MOU bersama Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia (PERMATA)

26 Disember 2021

MOU dengan Koperasi Masjid Enterpreneur (KOJIDPreneur)

17 Jun 2022

Program Latihan Keusahawanan Program bersama Majlis Amanah Rakyat (MARA)

6 April 2022

Selangor Halal Corporation (SELHAC) Halal Industry Expo

4-6 Mac 2022